2018 - Seminaria - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2018

  • 23 lutego 2018, Warszawa (MSWiA,MŚ,Euroregion Nysa)

Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych, a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym 

  • 5 czerwca 2018, Warszawa (PAIH)

Zamówienia publiczne ogłaszane przez organizatorów EXPO w Dubaju oraz ekspansja MSP na wybrane rynki perspektywiczne 

  • 25 września 2018, Warszawa (MSWiA, NIST)

Mechanizmy współpracy samorządów na szczeblu europejskim

Projekty URBACT w Polsce

Fundusze Europejskie dla nowoczesnego samorządu

Interreg szansą dla samorządów na pokonywanie barier transgranicznych

Współpraca międzynarodowa samorządów w świetle obowiązujących przepisów prawa. Rola ministra właściwego do spraw zagranicznych

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako narzędzie efektywnej współpracy samorządów na przykładzie ŚKT-EUWT z o.o.

Współpraca zagraniczna JST

Mapa serwisu