Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.07.2012

Finał VII przystanku PaT w Lublińcu

14 lipca br. Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych oraz Marek Działoszyński, komendant główny policji wzięli udział w finałowym dniu akcji „Profilaktyka a Ty”. PaT to program edukacyjny Komendy Głównej Policji adresowany do młodzieży i promujący styl życia wolny od uzależnień. W finałowej gali wziął udział także Jerzy Owsiak.

Od 10 do 15 lipca br. w Lublińcu odbyła się kolejna, siódma już edycja programu „Profilaktyka a Ty”. PaT to program edukacyjny Komendy Głównej Policji adresowany do młodzieży i promujący styl życia wolny od uzależnień. W ramach akcji odbyły się bezpłatne warsztaty artystyczne. Młodzież mogła brać udział m.in. w zajęciach teatralnych, tanecznych, literackich, plastycznych, recytatorskich, czy dziennikarskich. Program przewidywał również koncerty oraz spektakle w wykonaniu grup teatralnych z Polski i Europy. W sobotę (14 lipca br.) podczas finału akcji uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy warsztatowej.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty” realizowanego przez Komendę Główną Policji, którego celem jest m.in. tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez nałogów. W ramach programu organizowana jest akcja „Przystanek PaT”.

„Profilaktyka a Ty” to jeden z największych programów edukacyjnych, mający na celu m.in. zapobieganie narkomanii i przestępczości.

Ponadto program zakłada edukację młodzieży (poprzez motywację do pomagania innym, promowanie właściwej postawy), a także spotkania i rozmowy z rodzicami (pokazywanie mechanizmów powstawania uzależnień w środowisku młodych, współpraca z instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i rozwój młodzieży).

Program jest częścią „Banku Dobrych Praktyk” - rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Największym sukcesem PaT-u jest aktywnie i dynamicznie działający wolontariat młodzieżowy, liczący blisko 1000 osób.

Patronat nad imprezą obok Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sprawuje m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami programu są m.in.: Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Komenda Główna i Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorem akcji jest Komenda Główna Policji, a gospodarzami akcji są w tym roku: Urząd Miasta Lubliniec, Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu i Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Tegoroczny przystanek PaT odbył się w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu (województwo śląskie).