Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.09.2012

Budżet resortu spraw wewnętrznych w 2013 roku

Projekt ustawy budżetowej na 2013 rok zakłada, że budżety służb podległych MSW wyniosą w sumie ponad 10 mld zł. Jest to o ponad 430 mln zł więcej niż w 2012 roku. Zgodnie z projektem największy budżet będzie miała policja - ok. 8,6 mld zł i będzie większy od budżetu w 2012 roku o 460 mln zł. W sumie budżet resortu spraw wewnętrznych wyniesie w przyszłym roku 18,7 mld zł.

Z policyjnego budżetu najwięcej środków finansowych trafi do komend powiatowych prawie 5,8 mld zł. Komendy wojewódzkie otrzymają 1,9 mld zł, Komenda Główna Policji - 473 mln zł, a jednostki terenowe policji 335 mln zł.

Przyszłoroczne budżety pozostałych służb podległych MSW wyniosą: Straży Granicznej prawie 1 mld 267 mln zł, Komendy Głównej PSP - 150 mln 713 tys. zł, Biura Ochrony Rządu - 184 mln zł.     

Środki finansowe Państwowej Straży Pożarnej, które pozostają w budżetach wojewodów, wyniosą ponad 2 mld zł. Z tego ok. 162 mln zł przeznaczonych będzie dla komend wojewódzkich, a 1 mld 890 mln zł dla komend powiatowych (miejskich).

W budżecie uwzględniono podwyżki dla policjantów wypłacane od 1 lipca tego roku. Podwyżki dla pozostałych służb nie są jeszcze uwzględnione w tym projekcie ustawy budżetowej. Te środki pozostają w rezerwie, a w tej sprawie przygotowano projekty rozporządzeń, które przekazano do uzgodnień.

Budżety pozostałych jednostek resortu spraw wewnętrznych kształtują się w większości na podobnym poziomie, co w roku 2012. Planowany budżet Centrum Personalizacji Dokumentów wyniesie 228 mln zł, Urząd do spraw Cudzoziemców – 76 mln zł, a Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 195 mln zł. 

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2013 rok budżet resortu spraw wewnętrznych wyniesie 18,7 mld zł. Natomiast razem z środkami finansowymi Państwowej Straży Pożarnej, które pozostają w budżecie wojewodów, budżet resortu wyniesie 20,7 mld zł. 

Mapa serwisu