Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 29.01.2013 Jacek Cichocki, państwowa straż pożarna

O pracy strażaków ochotników w radiowym reportażu

Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych przeznaczył nagrodę w XV ogólnopolskim konkursie radiowym, dotyczącym codziennej pracy strażaków ochotników. Do konkursu zgłoszono 38 reportaży i audycji. Nagrody zostały wręczone 30 stycznia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Reportaże oraz audycje przesłane na konkurs miały ukazywać różnorodną działalność, jaką zajmują się strażacy ochotnicy. Konkurs miał na celu przybliżenie pracy strażaków, w tym m.in. ich udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (pożary, klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki drogowe, awarie, zagrożenia ekologiczne); prowadzenie działalności prewencyjnej i zapobiegawczej; udział strażaków ochotników w życiu lokalnych społeczeństw (honorowe krwiodawstwo, akcje humanitarne, współpraca z samorządami lokalnymi); podtrzymywanie tradycji i historii polskiego pożarnictwa (prowadzenie kronik, muzeów, izb pamięci, jubileusze); przekazywanie tradycji i idei OSP, organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, turniejów wiedzy pożarniczej, konkursów, plenerów, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów sportowo-pożarniczych. 

I nagrodę otrzymała redaktor Agnieszka Czyżewska z rozgłośni PR Lublin za reportaż „Strażackie drzewo rodziny Drążkiewiczów”. Nagrodę ufundowaną przez ministra spraw wewnętrznych otrzymała redaktor Monika Hemperek z PR Lublin za reportaż „Strażaczki z Oblas”. 

Na konkurs zgłoszono 38 reportaży i audycji z 12 rozgłośni regionalnych Polskiego Radiaoraz Redakcji Informacji i Publicystyki Programu I Polskiego Radia S.A w Warszawie. Audycje były w całości wyemitowane na antenach regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, a w skróconej wersji na antenie ogólnopolskiej I Programu PR SA.

 

Organizatorami konkursu byli: Program I Polskiego Radia S.A. - Redakcja Aktualności i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad konkursem sprawowali: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.

Mapa serwisu