Szkolenia dla migrantów - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 29.07.2013

Szkolenia dla migrantów

Urząd do Spraw Cudzoziemców i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji rozpoczęły projekt w ramach którego rozpoczną się szkolenia dla migrantów mieszkających w Polsce. Szkolenia mają na celu m.in. ułatwienie im integracji z lokalną społecznością. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeszkoleni pracownicy instytucji państwowych oraz pozarządowych w zakresie zwiększania kompetencji związanych z problematyką migracyjną.

Szkolenia mają wspierać adaptację w nowym środowisku oraz kształtowanie postaw ułatwiających integrację. W trakcie szkoleń uczestnicy będą mieli okazję nie tylko do uzyskania teoretycznej wiedzy o życiu w nowym kraju, ale także zastosowania jej w praktyce. Program będzie obejmował różne aspekty życia w Polsce, m.in. ogólne informacje o kraju, świadczenia dostępne dla migrantów, kwestie dotyczące mieszkania, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, finansów, itp. Dodatkowo migranci zapoznają się z kwestiami dotyczącymi norm i wartości społecznych oraz adaptacji kulturowej.

Projekt przewiduje również szkolenia zwiększające kompetencje międzykulturowe pracowników instytucji i organizacji pracujących z migrantami (np. pracownicy ośrodków dla cudzoziemców, pracownicy urzędów obsługujących cudzoziemców, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli, straży granicznej, policji itp.).

W ramach projektu opracowana i wdrożona zostanie również kampania na rzecz lepszego zrozumienia kwestii migracyjnych wśród społeczeństwa.


Więcej na: http://www.udsc.gov.pl/Migracje,z,korzyscia,dla,wszystkich,2221.html
___
Głównym celem projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” jest rozwój kompetencji w zakresie zarządzania migracjami, promocja dialogu międzykulturowego i ułatwianie integracji migrantów poprzez kompleksowe działania skierowane zarówno do migrantów jak i społeczeństwa. Projekt został sfinansowany ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zakończenie jego realizacji przewidziano na pierwszy kwartał 2016 roku.
 

Mapa serwisu