Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.02.2014

[INFOGRAFIKA] - Polacy o bezpieczeństwie

70 proc. badanych uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – taki jest główny wniosek badań CBOS, o których poinformowała niedawno „Rzeczpospolita”. Jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa w czasach III RP. Dodatkowo 89 proc. Polaków twierdzi, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, co stanowi najwyższe wskazanie licząc od końca lat 80. ubiegłego wieku. Z ubiegłorocznego VI Polskiego Badania Przestępczości, największego niezależnego badania opinii społecznej wynika m.in. że 80 proc. z nas dobrze ocenia zaangażowanie Straży Pożarnej w zapewnienie bezpieczeństwa. 75,2 proc. badanych twierdzi to samo na temat Policji. 

Spadek przestępczości widać dobrze na przestrzeni ostatnich lat. Gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003 r., kiedy dochodziło przeciętnie do 4018 przestępstw, oraz jeden dzień z 2013 r., kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2905, widać wyrażnie różnicę - to 1113 przestępstw mniej każdego dnia. ​ Jednocześnie w ciągu ostatnich 10 lat ogólna wykrywalność wzrosła 11,6 %

Dowiedz się więcej:

70 proc. badanych przez CBOS uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie.

Polacy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

Dobrze oceniamy pracę Policji.

VI edycja Polskiego Badania Przestępczości.

 

Mapa serwisu