Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.03.2014

10 mln na sprzęt dla ratownków

Jan Graczyński / EAST NEWS

Minister spraw wewnętrznych zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które otrzymają w tym roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane środki będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. 

Na liście zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych znalazło się 17 podmiotów – organizacje pozarządowe posiadające zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiony sprzęt będzie służył nie tylko do prowadzenia akcji ratowniczych, ale także do działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach Porozumienia z dnia 25 marca 2011 roku pomiędzy Ministrami: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Tegoroczny limit środków wynosi 10 mln zł. 

czytaj więcej..

Mapa serwisu