Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 27.06.2014

O współpracy państw Grupy G6

Współpraca państw Grupy G6 w obszarze zwalczania nielegalnej imigracji w Europie oraz funkcjonowanie Agencji Frontex - to jedne, z wielu zagadnień jakie były poruszane podczas rozmów ministrów spraw wewnętrznych G6 oraz USA. Spotkanie obyło się 25-26 czerwca w Barcelonie. Ostatnie miało miejsce w lutym w Krakowie, podczas polskiego przewodnictwa Grupie G6.

Grupa G6 to nieformalne forum, które zajmuje się wymiarem strategicznym współpracy w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W dwudniowym spotkaniu w Barcelonie uczestniczył Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w MSW oraz ministrowie spraw wewnętrznych: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Hiszpanii, a także przedstawiciele administracji amerykańskiej, Komisji Europejskiej oraz Agencji Frontex.

Podczas dyskusji ministrowie spraw wewnętrznych omówili zagadnienia dotyczące zwalczania nielegalnej imigracji w Europie oraz kwestie funkcjonowania Agencji Frontex. Poruszone zostanły również tematy zwalczania terroryzmu i radykalizacji, z uwzględnieniem sytuacji w krajach Afryki Północnej, Sahelu i Bliskiego Wschodu, a także walki z przemytem narkotyków.

Ponadto przedmiotem rozmów szefów MSW i USA była także ocena dotychczasowej współpracy w ramach Grupy G6 oraz ewentualne jej perspektywy na przyszłość.

W obecnym półroczu pracom grupy G6 przewodniczy Hiszpania. Grupa G6, funkcjonująca od 2003 r., jest nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zrzeszającą największe państwa członkowskie UE: Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię i (od marca 2006 r.) Polskę.

Spotkania Grupy stanowią forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, dotyczących m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Formuła współpracy w ramach G6 opiera się na organizacji raz na pół roku spotkania ministerialnego przez kraj aktualnie sprawujący przewodnictwo w Grupie. 

Mapa serwisu