Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 04.07.2014

Brandenburgia i Polska pracują nad ułatwieniami w transgranicznej komunikacji

Dietmara Woidke, Piotr Stachańczyk
Piotr Stachańczyk, Dietmar Woidke

Współdziałanie w kierunku usprawnienia komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, współpraca przy porozumieniu ułatwiającym żeglugę na Odrze oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zwalczanie przestępczości transgranicznej było tematem rozmów Sekretarza Stanu MSW i nowo powołanego koordynatora współpracy przygranicznej i regionalnej Piotra Stachańczyka z przedstawicielami niemieckiego rządu.

Spotkanie odbyło się 2 lipca 2014 r. w Poczdamie i było pierwszym od momentu ustanowienia przez Radę Ministrów dnia 11 kwietnia 2014 r. Koordynatora do Spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej oraz powierzenia tej funkcji wiceszefowi MSW Piotrowi Stachańczykowi.

- Powołanie instytucji Koordynatorów ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej jest dowodem iż rządy Polski i Niemiec traktują relacje pomiędzy naszymi państwami jako priorytetowe – powiedział Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, podczas spotkania z Dietmarem Woidke, Premierem Brandenburgii, pełniącym funkcję Koordynatora ds. Niemiecko-Polskiej Współpracy Społecznej i Przygranicznej.

Podczas rozmów omówiono istniejące możliwości udzielenia wsparcia dla umów istotnych w relacjach polsko-niemieckich m.in.  szybkiego podpisania umowy o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego oraz wejścia w życie umowy o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej granicę. Koordynatorzy uzgodnili, że wystosują wspólny list do Rządu Polski i Niemiec zawierający postulaty w zakresie połączeń kolejowych pomiędzy naszymi państwami.

Obecny na spotkaniu Ralf Christoffers, Minister Rządu Brandenburgii ds. Europejskich i Gospodarki podkreślił, że strona niemiecka jest także zainteresowana współpracą w zakresie energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii oraz dalszą współpracą transgraniczną w dziedzinie wykorzystania środków unijnych.

Wiceszef MSW, Piotr Stachańczyk rozmawiał także o zwalczaniu przestępczości transgranicznej z Ralfem Holzschuherem, Ministrem Spraw Wewnętrznych Rządu Brandenburgii. Poinformował, że strona polska czyni starania mające na celu jak najszybsze ratyfikowanie Umowy o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, podpisanej 15 maja 2014 r. w Zgorzelcu. Zaprosił Ministra Holzschuhera do Warszawy, aby po wrześniowych wyborach do Parlamentu Brandenburgii, przedyskutować wspólnie z przedstawicielami policji możliwości współpracy jakie daje nowa umowa.

W trakcie rozmów uzgodniono wstępny plan pracy, Koordynatorzy zapowiedzieli, że chcieliby się spotykać nie rzadziej niż raz na pół roku. W swojej działalności skoncentrują się na rozwoju polsko-niemieckiej współpracy w regionie przygranicznym, identyfikacji i zarządzaniu wyzwaniami, pojawiającymi się na tym obszarze, jak również  wspólnym przedkładaniu propozycji dotyczących rozwoju polskich i niemieckich regionów przygranicznych.

  • od lewej: J. Bleicker, J. Margański, P. Stachańczyk, D. Woidke, R. Christoffers
  • P. Stachańczyk, D. Woidke

Mapa serwisu