Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 14.01.2015

Minister Teresa Piotrowska: Do każdej osoby będziemy podchodzili indywidualnie

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas spotkania z osobami ewakuowanymi z Donbasu

– Te osoby wyjechały z miejsca wyjątkowo tragicznego. Jeszcze na lotnisku mówili: potrzebujemy najbardziej poczucia bezpieczeństwa, spokoju oraz ciszy - to w pierwszej kolejności musimy zapewnić – powiedziała podczas spotkania z mieszkańcami ośrodka i mediami
 minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Szefowa MSW przedstawiła szczegółową informację o pomocy, jaka zostanie udzielona osobom polskiego pochodzenia, które przyjechały do kraju.

- Zakończyliśmy wczoraj późnym wieczorem etap ewakuacji na lotnisku pod Malborkiem. Miałam okazję osobiście przywitać gości. Cieszę się, że ewakuacja przebiegła szczęśliwie i bez zakłóceń – powiedziała minister Teresa Piotrowska podczas spotkania w prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej Ośrodku w Rybakach. 

Do Polski przyleciało w sumie 178 osób. Rozmieszczeni zostali w dwóch ośrodkach w woj. warmińsko-mazurskim: w Łańsku i w Rybakach.– Te osoby wyjechały z miejsca wyjątkowo tragicznego. Jeszcze na lotnisku mówili: potrzebujemy najbardziej poczucia bezpieczeństwa, spokoju oraz ciszy - i to w pierwszej kolejności musimy zapewnić – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Mieszkańcy przejdą adaptację, pozwalającą na rozpoczęcie nowego życia w Polsce. - Będą przebywać tu w czasie adaptacji, przygotowania do tego, kiedy będą gotowi do podjęcia pracy, kiedy będą mieli propozycję innego, własnego miejsca zamieszkania – podkreśliła szefowa MSW.

Zakłada się, że osoby polskiego pochodzenia z Donbasu będą przebywać w ośrodkach do 6 miesięcy. – W tym pierwszym etapie będą załatwiane wszystkie sprawy formalno-prawne związane z pobytem w Polsce. Większość formalności będzie się obywała na miejscu, w ośrodkach - powiedziała Teresa Piotrowska.

Jednocześnie w tym czasie odbędą się kursy adaptacyjne, zawodowe, językowe. – Wiele z tych osób nie zna języka polskiego. Żeby móc się osiedlić, podjąć pracę czy zintegrować ze społeczeństwem będą musieli przejść kursy – powiedziała szefowa MSW. Osobom polskiego pochodzenia zostanie zapewniona pomoc prawna, medyczna i doraźna. Obowiązkiem szkolnym zostaną natomiast objęci najmłodsi tymczasowi mieszkańcy ośrodków. Jeśli ich rodzice wyrażą zgodę, dzieci pojadą także na ferie. Pozwoli to na integrację z dziećmi ze szkół, do których najmłodsi dołączą od nowego semestru. 

Minister Spraw Wewnętrznych zapewniła, że pomoc będzie dostosowana do konkretnych potrzeb mieszkańców ośrodków. - Do każdej rodziny, osoby, będziemy podchodzili indywidualnie – zapewniła Teresa Piotrowska.

Dodała również, że do pomocy tym osobom włączyły się różne instytucje państwowe. - Został utworzony zespół międzyresortowy. W jego skład wchodzą te z ministerstw, które będą miały wkład w organizację życia i pomocy. Chodzi o resorty: edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego czy pracy i polityki społecznej – powiedziała Teresa Piotrowska.

Zastrzegła równocześnie, że ośrodki, w których przebywają Polacy z Donbasu, są miejscami przejściowymi, które mają im pomóc w adaptacji. - Wszyscy, którzy chcą pomóc, którzy mają konkretne oferty dla tych osób, zachęcam do kontaktu z MSW – zaapelowała Teresa Piotrowska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest otwarte na wszelkie formy współpracy z instytucjami, które chciałyby włączyć się w pomoc osobom ewakuowanym z Donbasu. Zbieramy informacje (do tworzonego w MSW banku ofert pomocy) i zachęcamy do współpracy samorządy oraz organizacje pozarządowe.

- Chcę podziękować wszystkim, którzy włączają się w pomoc osobom z Donbasu – podsumowała minister Teresa Piotrowska.

W spotkaniu wzięli również udział minister Rafał Rogala, prezes Urzędu ds. Cudzoziemców, Marian Podziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, ojciec Paweł Ziemba, ksiądz dyrektor Caritasu Archidiecezji Warmińskiej oraz Longin Komołowski ze „Wspólnoty Polskiej”, którzy przyłączyli się do pomocy osobom ewakuowanym z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. 

Informacja o banku ofert prowadzonym w MSW.

  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas spotkania z osobami ewakuowanymi z Donbasu #1
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas spotkania z osobami ewakuowanymi z Donbasu #2
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska podczas spotkania z osobami ewakuowanymi z Donbasu #3

Mapa serwisu