Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.01.2015

Narada roczna kadry kierowniczej Policji

Na zdjęciu: Narada roczna kadry kierowniczej Policji
W Warszawie odbywa się narada podsumowująca roczną pracę Polskiej Policji. Podczas dzisiejszej odprawy Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Działoszyński omówił i ocenił efektywność działań Policji w 2014 roku. W czasie spotkania zostały też przedstawione priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2015.

W naradzie uczestniczyli Komendant Główny Policji oraz jego zastępcy, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych. Gośćmi byli Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik.

Naradę roczną kadry kierowniczej rozpoczął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, który ocenił skuteczność policyjnych działań w 2014 roku oraz przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które stoją przed Polską Policją w 2015 roku. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, który w swoim wystąpieniu podsumował działania służby prewencyjnej w 2014 r.

Uczestnicy odprawy omówili m.in. zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz gotowością Policji do wprowadzanych w procedurze karnej zmian. Poruszono również temat Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Zaplanowane są jeszcze wystąpienia m.in. przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i zaproszonych gości.

(www.policja.pl)

  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego
  • Na zdjęciu; narada roczna kadry kierowniczej Policji z udziałem min. Grzegorza Karpińskiego

Mapa serwisu