Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 22.01.2015

Rozpoczęły się kursy języka polskiego dla osób ewakuowanych z Donbasu

na zdjęciu osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy podczas kursów językowych

W tym tygodniu osoby ewakuowane z Donbasu rozpoczęły naukę języka polskiego. Część z nich posługuje się językiem polskim, ale poziom jego znajomości jest zróżnicowany. Kursy językowe są prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Po przylocie do Polski wszystkie ewakuowane osoby wypełniły specjalne kwestionariusze, które pozwoliły m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonano podziału na kilkuosobowe grupy. W środę zarówno dzieci, jak i dorośli rozpoczęli naukę języka. Zajęcia prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Poza kursami języka polskiego przewidziano również kursy doradztwa zawodowego oraz kursy orientacyjne.

Wszystkie 178 osób ewakuowanych w zeszłym tygodniu z Donbasu złożyło już wnioski o z zezwolenie na pobyt stały. Jeszcze w tym tygodniu wojewoda warmińsko-mazurski wyda pierwsze decyzje zezwalające na pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza to, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Mapa serwisu