Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 23.01.2015

Pierwsze decyzje o zezwoleniu na pobyt stały

na zdjęciu Rodzeństwo: Bohdan (8 lat), Mikola (7 lat) i Veronika (4 lata)

Rodzeństwo: Bohdan (8 lat), Mikola (7 lat) i Veronika (4 lata) jako pierwsi otrzymali decyzje wojewody warmińsko-mazurskiego o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych.

Zarówno osoby, które posiadają już Kartę Polaka, jak i osoby, które udokumentują posiadanie polskiego pochodzenia otrzymają zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały oznacza, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Kursy języka polskiego dla osób ewakuowanych z Donbasu

W tym tygodniu osoby ewakuowane z Donbasu rozpoczęły naukę języka polskiego. Część z nich posługuje się językiem polskim, ale poziom jego znajomości jest zróżnicowany. Po przylocie do Polski wszystkie ewakuowane osoby wypełniły specjalne kwestionariusze, które pozwoliły m.in. na określenie poziomu znajomości języka polskiego. Na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonano podziału na kilkuosobowe grupy. W środę zarówno dzieci, jak i dorośli rozpoczęli naukę języka. Kursy językowe są prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Poza kursami języka polskiego przewidziano również kursy doradztwa zawodowego oraz kursy orientacyjne.

Mapa serwisu