Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.04.2015

MSW przekaże 150 tys. złotych na szkolenia ratowników wodnych

Na zdjęciu: ćwiczenia WOPR
Na zdjęciu: pokaz ratownictwa wodnego w Legionowie 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na organizację i przeprowadzenie szkoleń ratowników wodnych z zakresu ratownictwa wodnego. Resort przeznaczył na ten cel 150 tys. zł.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zajmujące się działalnością z zakresu ratownictwa wodnego.

Ze szkoleń będą mogły skorzystać osoby, które zdeklarują, że przez 5 lat od momentu zakończenia szkolenia, będą wykonywać zadania z zakresu ratownictwa wodnego na rzecz tych organizacji.

Oferty można składać osobiście w budynku ministerstwa przy ulicy Batorego 5 oraz pocztą na adres resortu z dopiskiem: Konkurs ofert 2015 – Ratownictwo Wodne (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Termin składania ofert upływa 11 maja 2015 roku.

W 2014 roku MSW na szkolenia ratowników wodnych przekazało niemal 70 tys. zł. Skorzystały z nich Legionowskie WOPR, Nadnarwiańskie WOPR oraz WOPR Województwa Lubuskiego.

Szczegółowy regulamin konkursu 

Mapa serwisu