Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.03.2016

Minister Mariusz Błaszczak: służby przygotowane na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO

- Służby są przygotowane do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom. Do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO skierowanych zostanie ok. 13 tys. dodatkowych funkcjonariuszy – powiedział minister Mariusz Błaszczak po odprawie z szefami służb.

Szef MSWiA spotkał się z dziś z komendantami i szefami podległych służb w Legionowie. Minister przyjął meldunki dotyczące przygotowań do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w Warszawie.

Przygotowania służb

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO to jeden z priorytetów MSWiA w tym roku. W bezpośrednie zabezpieczenie tych wydarzeń będą zaangażowane wszystkie służby nadzorowane przez MSWiA-  policja, straż pożarna, Straż Graniczna i Biuro Ochrony Rządu.

Zadaniem służb MSWiA będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości spotkań, tras przejazdów i miejsc pobytu. Trasy i miejsca spotkań młodych ludzi podczas ŚDM również zabezpieczy policja.

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA odpowiadać będą także za sprawną odprawę na przejściach granicznych oraz ochronę ważnych gości i zagranicznych delegacji. Trwają prace koordynujące przygotowania służb i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO Warszawie.

Koordynacją przygotowań do zabezpieczenia tych wydarzeń zajmuje się zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa poszczególnych służb m.in. policji, BOR, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Czasowe przywrócenie kontroli granicznej na ŚDM i szczyt NATO

MSWiA planuje również przywrócić na ŚDM i szczyt NATO czasowe kontrole graniczne. Ten mechanizm czasowego przywrócenia kontroli granicznej był już stosowny dwukrotnie (podczas EURO 2012 i Konferencji Klimatycznej ONZ).

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że przygotowywane jest właśnie rozporządzenie, które umożliwi czasowe przywrócenie kontroli granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej powiedział, że kontrole zostaną przywrócone od 2 lipca do 31 lipca. Kontrole będą odbywały się w oparciu o mobilne punkty kontroli granicznej tzw. schengen-busy i nie będą uciążliwe dla obywateli.

- Nie jest to nic niezwykłego. Podczas EURO 2012 w Polsce kontrole były już przywracane. Proszę tego nie łączyć z sytuacją, która ma miejsce na południu Europy – podkreślił szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

Specustawa związana z przygotowaniami do ŚDM

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży rząd przygotował projekt specustawy.

- Jest przygotowywana specustawa, która już niebawem zostanie przyjęta przez rząd. Umożliwi ona lepszą koordynację służb i da podstawę prawną, aby można było zorganizować ich funkcjonowanie. Zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym jesteśmy przygotowani na organizację Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Dodał, że w budżecie państwa zostały zapewnione odpowiednie fundusze na ten cel.

Przypominamy, że szczyt NATO odbędzie się w Warszawie 8 i 9 lipca br. Natomiast Światowe Dni Młodzieży potrwają od 26 do 31 lipca br.

 

  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie
  • Odprawa w Legionowie

Mapa serwisu