Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 01.04.2016

Nowi zastępcy dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Powołanie komendantów

1 kwietnia 2016 r. powołani zostali dwaj nowi zastępcy dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Akt powołania wręczył Jarosław Zieliński sekretarz stanu w MSWiA.

Decyzją komendanta głównego PSP, na wniosek dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP zastępcami dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP zostali bryg. mgr inż. Marek Kamiński oraz bryg. mgr inż. Piotr Grzyb.

Uroczystość powołania odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania wręczył sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego.

  • Powołanie komendantów
  • Powołanie komendantów
  • Powołanie komendantów

Mapa serwisu