Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 05.04.2016

Powołanie podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP

Powołanie podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP

5 kwietnia 2016 r., decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, odwołany został ze stanowiska podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Kuliga, który funkcję tę pełnił od 15 października 2011 r.

Z dniem 6 kwietnia 2016 r., decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołany został st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec, dotychczasowy komendant miejski PSP w Tarnobrzegu.

Uroczystość powołania odbyła się 5 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania wręczył sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. W uroczystym spotkaniu udział wziął także komendant główny PSP st. bryg. Leszek Suski.

St. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec urodził się 19 lipca 1972 r. w Mielcu. W 1992 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1996 r. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W 1998 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1999 r., po zmianach administracyjnych kraju i reorganizacji Państwowej Straży Pożarnej, został zastępcą naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Tarnobrzegu. Następnie w 2002 r. objął stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. W 2007 r. awansował na stanowisko zastępcy komendanta, a 1 czerwca 2008 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Tarnobrzegu. Jako oficer posiadający bogaty zasób wiedzy z dziedziny taktyki pożarniczej w trakcie pełnionej służby dowodził wieloma akcjami, w tym m.in. działaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego w maju 2010 r. oraz akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Gorzyce w 2014 r. Brał czynny udział w organizacji międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych „EU Carpathex 2011” oraz „Eden 2015” na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Za swoją dotychczasową służbę został wielokrotnie odznaczony, m.in. Medalem „Za Ofiarność i Odwagę”,  Brązowym Medalem "Za Długoletnią Służbę", Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Mapa serwisu