Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.06.2016

Druk dokumentów o znaczeniu strategicznym będzie bardziej bezpieczny

paszport

MSWiA pracuje nad projektem nowej ustawy o dokumentach publicznych. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów i stanowić odpowiedź na rosnącą liczbę przestępstw przeciwko ich wiarygodności.

Obecnie nie ma przepisów regulujących kwestię dokumentów publicznych. Powoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ustawa da państwu nadzór nad całym „cyklem życia” dokumentu publicznego. Powstanie szczelny system zarządzania dokumentami od zaprojektowania wzoru dokumentu aż do jego unieważnienia. Nowa ustawa stworzy też narzędzia, które pozwolą na prowadzenie systematycznej edukacji i zapobieganie przestępstwom dotyczącym dokumentów.  

Nowe przepisy nie wejdą w życie od razu, dlatego do tego czasu stosowane będzie rozwiązanie przejściowe. MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia, który aktualnie jest konsultowany. Zawiera on wykaz dokumentów, które mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Są to między innymi: dowód osobisty, paszport, dokumenty wydawane cudzoziemcom, dokumenty samochodowe i legitymacje służbowe. Produkcja tych dokumentów będzie wyłączona ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Pozwoli to na wybór producenta, który spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kluczowych dokumentów.

Podobne rozwiązania istnieją już w innych państwach takich jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Czechy czy Niemcy. Proponowany przez MSWiA wykaz dokumentów i druków jest porównywalny z włączeniami stosowanymi przez te państwa.

Wykaz dokumentów i druków wymienionych w projektowanym rozporządzeniu nie jest definitywnie zamknięty. Zostanie on rozszerzony jeśli w przyszłości pojawią się nowe wzory odpowiednio zabezpieczonych dokumentów publicznych lub druki o znaczeniu strategicznym.

Do najczęstszych przestępstw wykorzystujących fałszywe dokumenty należą wyłudzenia kredytów i towarów, a także obrót kradzionymi samochodami to najczęstsze przestępstwa. Rozwojowi tego zjawiska sprzyja m.in. dynamiczny wzrost działalności grup zajmujących się fałszowaniem dokumentów. Wzrost ten ma kilka przyczyn: wysokie zyski z tego procederu, szybki rozwój techniki łatwo dostępnej dla zwykłego użytkownika, nasilenie migracji, a także stosunkowo niski poziom zabezpieczenia niektórych dokumentów przed fałszerstwem.

Mapa serwisu