Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.03.2001

Spotkanie Ministra Marka Biernackiego z Ministrem Współpracy Rozwojowej, Migracji i Polityki Azylowej Szwecji

Warszawa - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Biernacki rozmawiał z Maj - Inger Klingvall - Ministrem Współpracy Rozwojowej, Migracji i Polityki Azylowej Szwecji o polityce wobec imigrantów. Szwedzka minister podkreśliła, że "zmiany w polskich przepisach dotyczących cudzoziemców i emigrantów to dobry krok w dostosowaniu polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej". Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach Parlament przyjmie na najbliższym posiedzeniu. Jednym z wymogów Unii stawianych Polsce jest uszczelnienie polskiej granicy przed napływem nielegalnych imigrantów. Liczba osób nielegalnie przekraczających polską granicę spadła o połowę. 

Mapa serwisu