Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.07.2016

Minister Mariusz Błaszczak otworzył Centrum Operacyjne Policji w Częstochowie

Odprawa służb w Czestochowie

- Sanktuarium częstochowskie jest miejscem, do którego co roku przybywa nawet 4 mln pielgrzymów, dlatego Centrum Operacyjne Policji będzie służyło zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymom nie tylko podczas Światowych Dni Młodzieży, ale także w przyszłości – powiedział szef MSWiA w Częstochowie.

Otwarcie nowego Centrum Operacyjnego Policji było połączone z odprawą służb podległych MSWiA – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podczas odprawy komendanci z województwa śląskiego złożyli meldunki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom na Jasnej Górze.

Minister Mariusz Błaszczak na odprawie powiedział, że wprowadzono jasny i klarowny model dowodzenia operacją zabezpieczenia pielgrzymki Ojca Świętego. Operację podzielono na dwie podoperacje – krakowską i katowicko-częstochowską. - Pragnę zapewnić, że służby są gotowe do zabezpieczenia zarówno uroczystości w Częstochowie, jak i w pozostałych miejscach – podkreślił szef MSWiA.

Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk powiedział, że śląska i częstochowska Policja ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu papieskich pielgrzymek – św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. W czasie Światowych Dni Młodzieży o bezpieczeństwo pielgrzymów w województwie śląskim dbać będzie blisko 8 tys. policjantów. - Nowe, dobrze wyposażone Centrum Operacyjne w Częstochowie to miejsce, którego dotąd brakowało. Będzie służyło częstochowskiej Policji przez długie lata – zapewnił komendant. W Centrum funkcjonariusze wszystkich służb będą nadzorować i koordynować zabezpieczenie uroczystości w Częstochowie.

- Służby mają również odpowiednie narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa. Została zmieniona ustawa o policji. Funkcjonuje ustawa antyterrorystyczna – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Tymczasowo przywrócono również kontrolę graniczną (od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.) w miejscach wynikających z oceny zagrożeń oraz na podstawie danych uzyskanych od organizatorów oraz polskich i zagranicznych służb.

Minister Mariusz Błaszczak powiedział podczas odprawy, że pielgrzymi przyjechali do kraju bezpiecznego i gościnnego. - Zadaniem podległych mi służb jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa tym pielgrzymom – podkreślił szef MSWiA.

Podczas odprawy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówił dodatkowo m.in. o zabezpieczeniu medycznym dla pielgrzymów.  

Przygotowanie Centrum Operacyjnego kosztowało około pół mln zł. Pomieszczenie   Centrum wymagało przebudowy i remontu oraz wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę techniczną - m.in. w system multimedialny, ekrany dźwiękochłonne, światłowody i łącza dla Ruchomego Stanowiska Dowodzenia pozwalające na przesyłanie obrazu. 

W Centrum poza funkcjonariuszami służb podległych MSWiA, będą pracowali również przedstawiciele ABW, Urzędu Miejskiego w Częstochowie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Szef MSWiA podkreślił, że Jasna Góra jest celem pielgrzymek przez cały rok. Co roku Częstochowę odwiedza około 4 mln osób. Dlatego Centrum Operacyjne to inwestycja w bezpieczeństwo. Nowoczesne i w pełni wyposażone Centrum będzie służyło zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymów również w przyszłości.

fot. UW w Katowicach

 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM
 • Odprawa służb w Częstochowie. Bezpieczeństwo ŚDM

Mapa serwisu