Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 18.11.2016

Służby MSWiA wśród instytucji cieszących się największym zaufaniem Polaków!

Zaufanie

Największym zaufaniem społecznym cieszy się Państwowa Straż Pożarna. Aż 79% Polaków ufa tej formacji.

Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar Public, zdecydowana większość z nas darzy zaufaniem służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz straż pożarnej, wysokim zaufaniem społecznym cieszy się policja (62 proc.) oraz straż graniczna (59 proc.).

To kolejne badanie, które potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce. Według ostatniego sondażu CBOS 80 proc. z nas uważa, że Polska to kraj, w którym żyje się bezpiecznie. W stosunku do ubiegłego roku odsetek badanych, dla których Polska jest krajem bezpiecznym wzrósł aż o 14 punktów procentowych. Jednocześnie zdecydowanie zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych ze stanu bezpieczeństwa. Wzrosła także ocena poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Aż 95 proc. Polaków uważa swój okolicę za bezpieczną – to więcej o 7 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Mapa serwisu