Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 06.12.2016

Minister Jarosław Zieliński otworzył posterunki w Lubieniu Kujawskim i Chodczu

Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim

- Dziś wraca tu bezpieczeństwo. Policjanci powinni być wśród ludzi i dla ludzi. To dewiza, której muszą przestrzegać. Wierzę, że tak będzie w przypadku funkcjonariuszy, którzy tutaj będą pełnić służbę – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński przywracając posterunek policji w Lubieniu Kujawskim. Dzisiaj pracę rozpoczęła również jednostka w Chodczu. 

Posterunki Policji w Lubieniu Kujawskim i Chodczu są kolejnymi jednostkami przywróconymi w województwie kujawsko-pomorskim. Odtworzenie posterunków jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i samorządów. Decyzje poprzedziły też policyjne analizy. W każdym z posterunków służbę pełnić będzie 6 funkcjonariuszy. Na remont pomieszczeń, w których znajdują się posterunki znaczne środki przekazały samorządy. - Dziękuję za ten sojusz samorządu z rządem i za to wsparcie, które umożliwiło przywrócenie posterunku – powiedział Jarosław Zieliński.  

Program przywracania posterunków służy naprawieniu sytuacji z poprzednich lat, kiedy to zlikwidowano ponad połowę tych jednostek w całym kraju. Ich zamykanie nie było poprzedzone właściwymi analizami. Zmiany nie przyniosły spodziewanych oszczędności, przyczyniły się natomiast do obniżenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Posterunki są przywracane tam gdzie potrzebują ich mieszkańcy. To ich opinie dotyczące zagrożeń były brane pod uwagę w czasie konsultacji społecznych. W sumie przeprowadzono ponad 12 tys. spotkań, w których uczestniczyło 217 tys. osób. Wiceminister Jarosław Zieliński przypomniał również, że MSWiA realizuje projekty, które mają poprawić współpracę społeczeństwa z policjantami. Przypomniał o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki internetowej aplikacji mieszkańcy z całej Polski mogą anonimowo zgłaszać swoje uwagi związane z bezpieczeństwem. Od momentu jej uruchomienia trafiło na nią 135 tysięcy różnych zgłoszeń. Na smartfony można również pobrać aplikację Moja Komenda, która umożliwia wyszukanie dzielnicowego odpowiedzialnego za określony rejon.   

Most odbudowany z rezerwy celowej MSWiA

Wiceminister Jarosław Zieliński był również w Wieńcu, gdzie zakończono odbudowę mostu na rzece Zgłowiaczce. Inwestycja zrealizowana została z rezerwy celowej MSWiA. Zadanie kosztowała blisko 1,4 mln zł. Konstrukcja mostu została uszkodzona przez utrzymującą się przez dłuższy czas suszę. Przeprawa umożliwia mieszkańcom dojazd między innymi do dwóch szkół i kościoła. Po otwarciu mostu możliwe będzie również przywrócenie regularnej komunikacji autobusowej. 

(zdjęcia: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki)

 • Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
  Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
 • Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
  Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
 • Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
  Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
 • Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
  Otwarcie posterunków w woj. kujawsko-pomorskim
 • Mosty odbudowany z rezerwy celowej MSWiA
  Mosty odbudowany z rezerwy celowej MSWiA
 • Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz na moście odbudowanym przy wsparciu MSWiA
  Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz na moście odbudowanym przy wsparciu MSWiA

Mapa serwisu