Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.12.2016

Minister Mariusz Błaszczak przywrócił dwa kolejne posterunki na Mazowszu

- Policjant będąc bliżej obywatela buduje zaufanie. A zaufanie społeczeństwa do Policji to podstawa zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom – powiedział szef MSWiA odtwarzając na Mazowszu dwa kolejne posterunki Policji – w Zabrodziu i Jastrzębi.

Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci stołecznego policjanta sierżanta sztabowego Piotra Gąsiorka. - Był świetnym policjantem, docenianym przez przełożonych, lubianym przez kolegów, wielokrotnie nagradzanym za wzorową służbę – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Wczoraj nad ranem w miejscowości Roguszyn sierżant sztabowy Piotr Gąsiorek, jadąc na poranną służbę, był świadkiem wypadku samochodowego. Zatrzymał się, aby udzielić pomocy. Niestety udzielającego pomocy policjanta potrącił nadjeżdżający samochód. W wyniku odniesionych obrażeń sierżant sztabowy Piotr Gąsiorek zmarł. Pozostawił żonę i 1,5 rocznego synka. Rodzina policjanta została objęta opieką.

Kolejne odtworzone posterunki na Mazowszu

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że poprzedni rząd koalicji PO-PSL zlikwidował ponad połowę istniejących posterunków Policji. W latach 2007-2015 zlikwidowano 418 z 817 takich jednostek. Zmiany nie przyniosły spodziewanych oszczędności, przyczyniły się natomiast do obniżenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Odtwarzane dziś posterunki Policji w Zabrodziu i Jastrzębi zostały zlikwidowane w 2012 r.

Na posterunku Policji w Zabrodziu służbę będzie teraz pełniło 5 funkcjonariuszy, natomiast docelowo będzie to 7 policjantów. Z kolei w Jastrzębi służbę będzie pełniło 10 policjantów. Na obu posterunkach będą oczywiście dzielnicowi. - To Ci funkcjonariusze są najbliżej danej społeczności i znają lokalne problemy. To dzielnicowi mają być „policjantami pierwszego kontaktu” i budować zaufanie mieszkańców do Policji – powiedział szef MSWiA.

Zabrodzie to 35., a Jastrzębia 36. odtworzony w tym roku posterunek Policji. Szef MSWiA zapowiedział, że również w przyszłym roku posterunki będą sukcesywnie przywracane w całej Polsce.

Minister przypomniał również, że jednym z priorytetów resortu jest Program Modernizacji Służb Mundurowych, który kilka dni temu został przyjęty przez Sejm. Obejmuje on lata 2017-2020 i jest obliczony na 9,2 mld zł. W tym czasie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania wszystkich formacji podległych MSWiA. Pieniądze będą podzielone według ich potrzeb i wymagań, a sam program przewiduje trzy podstawowe rodzaje działań:

  • inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych – ok. 2,3 mld zł;
  • wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste – ok. 2,7 mld zł;
  • wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników –  system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny –  ok. 4,1 mld zł. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpi już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł.

- Funkcjonariusz, aby dobrze wykonywał swoje zadania musi być godnie wynagradzany. Dlatego właśnie w Programie Modernizacji Służb Mundurowych znalazł się wzrost wynagrodzeń – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

W otwarciu posterunku Policji w Zabrodziu udział wzięli również nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji oraz Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.

  • Otwarcie posterunku policji w Zabrodziu
  • Otwarcie posterunku policji w Zabrodziu
  • Otwarcie posterunku policji w Zabrodziu
  • Otwarcie posterunku policji w Zabrodziu
  • Otwarcie posterunku policji w Zabrodziu
  • Otwarcie posterunku policji w Zabrodziu

Mapa serwisu