Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.01.2017

Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego

Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego

Rada Naukowa Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB) niebawem rozpocznie prace w nowym składzie. Wiceminister Jarosław Zieliński powołał sześciu nowych członków Rady na czteroletnią kadencję. W powołaniu nowych członków Rady wzięli także udział komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski oraz bryg. dr inż. hab. Dariusz Wróblewski, dyrektor Centrum.

- Jestem przekonany, że Państwa wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do jeszcze lepszego rozwoju Instytutu, a wysokie kompetencje naukowe będą stanowiły wsparcie dla pracowników Centrum – powiedział podczas spotkania wiceszef MSWiA. Rada Naukowa odpowiada za działalność Instytutu, rozwój jego kadry naukowej i kierunki prowadzonych badań. W jej skład wchodzi 12 osób – połowa to pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu wybierani w głosowaniu, a druga część to osoby powoływane przez szefa MSWiA, które posiadają ekspercką wiedzę w zakresie działania CNBOP-PIB. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego to państwowy instytut, który prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w tematyce ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które mają wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa kraju, a także wśród obywateli. Pracownicy Centrum prowadzą m.in. szkolenia, warsztaty i seminaria z ochrony przeciwpożarowej, dokonują kontroli budynków pod kątem przeciwpożarowym, opracowują metodologię nadzoru nad sprzętem pożarniczym, czy doskonalą metody badań pojazdów straży pożarnej. CNBOP-PIB jest także jednostką wydającą certyfikaty i dopuszcza do użytku ochronne wyroby przeciwpożarowe.

Wśród osób powołanych przez wiceministra Jarosława Zielińskiego znaleźli się płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski z Akademii Sztuki Wojennej,  dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. ILOT, który jest Dyrektorem Instytutu Lotnictwa, mł. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, (Komenda Główna PSP), st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka (prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej), st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz (Komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu), a także mł. bryg. dr inż. Marek Marzec, pełniący obowiązki Naczelnika w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP.

W skład nowo powołanej Radu Naukowej, oprócz osób wskazanych przez szefa MSWiA, wejdą także pracownicy naukowi i badawczo-techniczni: dr inż. Dorota Riegert, dr inż. Jacek Roguski, mgr inż. Tomasz Sowa, mgr inż. Daniel Małozięć, mgr inż. Łukasz Pastuszka i mgr inż. Wojciech Klapsa.

 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Nowy skład Rady Naukowej Centrum im. Józefa Tuliszkowskiego

Mapa serwisu