Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.12.2000

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadku koronnym

Rozszerzenie możliwości ukrycia świadka - przestępcy, który zdecydował się na współpracę z policją i prokuraturą zakłada przyjęta w środę, 6 grudnia nowelizacja ustawy o świadku koronnym. 
Według projektu nowelizacji wzmocni się ochrona świadka koronnego. Przestępca, który zdecyduje się na współpracę z organami ścigania otrzyma nowe nazwisko, numer PESEL oraz nowy NIP. Na koszt budżetu państwa świadek może liczyć na operację plastyczną i ukrycie nawet za granicą. Do tej pory ustawa nie przewidywała takiego środka ochrony. "Dotychczasowe regulacje powodowały, że świadek koronny nie mógł podjąć pracy ani nie mógł być opłacany przez ZUS"- powiedział Marek Biernacki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie będzie miał zagwarantowaną, obok zatrudnienia i opłacania składek ZUS, także opiekę medyczną. Zmieniona ustawa pozwala świadkowi na wnioskowanie o utajnienie rozprawy. Dotychczas sąd mógł, ale nie musiał tego uczynić. Zmiana zapewni świadkowi i jego bliskim poczucie bezpieczeństwa oraz zapobiegnie wywieraniu presji na zeznaniach świadka podczas rozprawy. 
Ustawę o świadku koronnym wprowadzono na próbę trzy lata temu. Zapewnia ona bezkarność członkom gangów, którzy zdecydują się współpracować z policją i prokuraturą. Po dwóch latach obowiązywania ustawy organy ścigania przyznają, że jest to najlepszy sposób na walkę z gangami. Dzięki zeznaniom świadków koronnych na ławę oskarżonych i do aresztu trafiło kilkudziesięciu gangsterów. W tym roku na ochronę świadków koronnych przewidziano 3,7 mln zł. Na przyszły rok 5 mln zł. Do tej pory objęto programem ochrony 50 osób, które przyczyniły się do zlikwidowania najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce. 

Mapa serwisu