Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.03.2004

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE

30.03.04 – W posiedzeniu Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE w Brukseli wziął udział Podsekretarz Stanu w MSWiA Paweł Dakowski. W trakcie obrad kontynuowano dyskusję nad zwalczaniem terroryzmu, rozpoczętą na posiedzeniu ad hoc Rady w dniu 19 marca 2004 r. Wstępny plan prac w tym zakresie przedstawił Gijs de Vries powołany na stanowisko Koordynatora działań antyterrorystycznych. W trakcie posiedzenia rozmawiano ponadto na temat migracji (minimalne standardy kwalifikowania obywateli krajów trzecich jako uchodźców oraz procedur z tym związanych), przekazywania danych pasażerów przez przewoźników oraz powołania Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych.

 

Mapa serwisu