Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 22.06.2017

Nowe etaty, wyposażenie i szkolenia w Straży Pożarnej

PSP

Lepsze dostosowanie systemu ratowniczo-gaśniczego do wypełnianych zadań – to cel projektu rozporządzenia skierowanego w czwartek przez MSWiA do uzgodnień międzyresortowych.

Najważniejsze zmiany zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego to niemal 500 nowych etatów dla funkcjonariuszy PSP i 26 dla pracowników cywilnych. Nowi strażacy trafią do istniejących już  specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jest ich 48, a każda z nich otrzyma nowe wyposażenie. Ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy, którzy pracują w tych grupach obecnie zostanie dodatkowo przeszkolonych. Szkolenia czekają też nowo przyjętych do służby strażaków.

Rozporządzenie przewiduje także zakup 3 nowych samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz rozpoczęcie współpracy z laboratorium, które będzie analizować przesyłki mogące zawierać niebezpieczne materiały biologiczne.

Projekt stanowi odpowiedź na nowe potrzeby Straży Pożarnej. Wynikają one ze zmian wprowadzonych w 2016 przez Ustawę Antyterrorystyczną. Zgodnie z nimi, krajowy system ratowniczo-gaśniczy (ksrg) otrzymał nowe zadanie. Ksrg będzie udzielać pomocy podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych obecnością czynników biologicznych (w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym).

Proponowane rozporządzenie reguluje zasady, na jakich podmioty wchodzące w skład ksrg (czyli przede wszystkim Straż Pożarna) będą współpracować z innymi podmiotami i organizacjami w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.

Nowe rozporządzenie usprawni funkcjonowanie ksrg, nie tylko na poziomie planistycznym, ale  również na etapie prowadzonych działań ratowniczych, a także ćwiczeń. W obecnych czasach, Państwowa Straż Pożarna jest bardzo ważną częścią naszego systemu bezpieczeństwa. Dzięki proponowanym zmianom, będzie ona mogła lepiej chronić nas przed zagrożeniami.

Mapa serwisu