Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.09.2002

Posiedzenie Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych

30.09.02 – W MSWiA odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych poświęcone dostępowi mniejszości narodowych i etnicznych do mediów publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w MSWiA, Minister Zenon Kosiniak – Kamysz.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkowie KRRiTV oraz przedstawiciele publicznych stacji telewizyjnych i radiowych.

Na spotkaniu dyskutowano o wprowadzeniu odpowiednich zapisów do ustawy o Radiofonii i Telewizji, które gwarantowałyby nadawanie audycji w językach mniejszości narodowych oraz zapewniłyby udział przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w gremiach decyzyjnych radia i telewizji. Przedstawiciele mniejszości postulowali również wydłużenie czasu emisji programów dla mniejszości. Mówiono również o stworzeniu schematu finansowania przez publiczne rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne programów mniejszości narodowych i etnicznych.

Jeden z najważniejszych wniosków spotkania dotyczył podjęcia działań na rzecz stworzenia modelu audycji adresowanych i realizowanych przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Model taki mógłby powstać w OTV w Białymstoku. W związku z tym na grudzień zaplanowano spotkanie poświęcone tej kwestii.

 

Mapa serwisu