Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.08.2017

Nowy program usprawniający wnioskowanie o udostępnienie danych z rejestru PESEL

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA opracowało autorski program wsparcia dla podmiotów, które wnioskują o udostępnianie danych z rejestru PESEL.

Kreator wniosku

Dostępny jest na stronie internetowej w zakładce dedykowanej udostępnianiu danych - http://www.cpd.mswia.gov.pl/udostepnianie_danych/wzory_wnioskow_i_akty_prawne

Umożliwia on udostępnienie danych z rejestru PESEL i pozwala jednocześnie na jego bezbłędne wypełnienie. Dzięki niemu wnioskujący unikną konieczności wezwań do uzupełnienia, co usprawnia realizację wniosków, a tym samym skraca czas oczekiwania na dane osobowo-adresowe. 

Wsparciem jest także opracowany przez zespół ekspertów w dziedzinie udostępniania danych -  Przewodnik po Udostępnianiu Danych.

 

Program bezpłatnych szkoleń

Skierowany jest  do podmiotów, które wnioskują o udostępnianie danych z rejestru PESEL. Spotkania, w których udział bierze minimum 10 osób, organizowane są na wniosek zainteresowanych w dogodnym, ustalonym wspólnie terminie. W organizowanych przez Centrum szkoleniach dotychczas udział wzięło ponad 50 osób.

Zakres tematyczny obejmuje:

ogólnie – zabezpieczenia dokumentów,
szczegółowo – udostępnianie danych (omawianie przypadków problematycznych, o wysokim poziomie skomplikowania).

 

Zainteresowanych organizacją i udziałem w szkoleniach, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu: szkolenieUD@cpd.mswia.gov.pl

Mapa serwisu