Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 05.10.2017

Kolejny rocznik studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozpoczął naukę

Inauguracja roku akademickiego- Funkcjonariusze powinni być nie tylko świetnie wyszkoleni, ale także mieć właściwą postawę, bo przecież reprezentują państwo. Mundur to wyjątkowe zobowiązanie - powiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego. Minister poprowadził też konferencję podsumowującą pierwszy rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W spotkaniu brał udział również wiceminister Tomasz Zdzikot.

Minister Zieliński przypomniał słuchaczom Szkoły, że nauka w tej uczelni jest nie tylko przywilejem, ale też dużym zobowiązaniem. Podkreślił również znaczenie WSP dla szkolenia profesjonalnych kadr Policji.

W Szkole Policji w Szczytnie kształci się obecnie niemal 3 tysiące osób. Ponad połowę z nich stanowią funkcjonariusze Policji. Prowadzone kierunki studiów to między innymi: zarządzanie, kryminologia, bezpieczeństwo oraz różnego typu studia podyplomowe. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie studiów na kierunkach informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz czterech kolejnych kierunków podyplomowych – w tym innowacyjnego kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na poziomie strategicznym funkcjonowania resortu spraw wewnętrznych.

Misją uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. WSP prowadzi badania, kształci kadry naukowe, doktorantów, studentów, słuchaczy, a także uczestników kursów i szkoleń. Zajmuje się też upowszechnianiem wiedzy naukowej. WSP jest jedyną tego typu placówką w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji. W 2016 r. szkolenie zawodowe w WSP ukończyło niemal 1200 funkcjonariuszy.

- Towarzyszymy dzisiaj zwłaszcza studentom pierwszego roku - grupie, która rozpoczyna naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie; wiążemy z nią szczególne nadzieje jako państwo i jako społeczność – powiedział wiceszef MSWiA.

Tego samego dnia, minister Zieliński wziął udział w konferencji podsumowującej pierwszy rok działania Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  To interaktywne narzędzie ułatwia obywatelom kontakt z policjantami. Dzięki Mapie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Pozwala ona również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę.

Do końca września na mapie zarejestrowano ponad pół miliona zgłoszeń. Policjanci potwierdzili ponad 40% z nich. Najczęściej zgłaszane problemy to nieprawidłowe parkowanie, picie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy zła organizacja ruchu drogowego. Z Mapy skorzystało już niemal milion osób.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że Mapa Bezpieczeństwa cały czas się rozwija.

- W połowie wakacji wprowadziliśmy m.in. możliwość dodania do zgłaszanego zagrożenia zdjęcia, filmu czy opisu tekstowego – powiedział.

W konferencji wziął udział również nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, a także policjanci, którzy na co dzień dbają o to, aby Mapa działała sprawnie i bez błędów. Opowiedzieli oni o szczegółach funkcjonowania tego wyjątkowego narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna dla każdego na stronie internetowej www.policja.pl. Pamiętajmy, że jeśli pilnie potrzebujemy pomocy, nadal należy dzwonić pod numery alarmowe 112 lub 997.

 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
  Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • Inauguracja Roku Akademickiego

Mapa serwisu