Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 12.10.2017

W przyszłym roku polska Straż Graniczna także pomoże funkcjonariuszom z Macedonii

Minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję, zgodnie z którą w przyszłym roku polscy strażnicy graniczni, wzorem lat ubiegłych, udzielą wsparcia Macedonii w ochronie jej południowych granic. Na kolejną misję uda się 30 polskich funkcjonariuszy.

Misje zagraniczne są wyrazem polskiej solidarności wobec partnerów z innych państw, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą w misjach zagranicznych w ramach misji Frontexu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej), a także w ramach umów międzynarodowych (np. z Macedonią, a wcześniej także z Węgrami i Słowenią).  W 2018 r. kolejne 30-osobowe kontyngenty z polskimi funkcjonariuszami wspomogą ochronę południowych granic Macedonii.

Polska współpracuje z Frontexem od początku jego istnienia, czyli od 2005 r. – corocznie na misje Frontexu wyjeżdża ponad 400 polskich strażników. Misje były pełnione głównie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech, ale również w Chorwacji, Rumunii czy na Litwie. Jeśli chodzi natomiast o misje realizowane na podstawie umów międzynarodowych, to w 2016 roku uczestniczyło w nich 144 funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. W tym roku 150 polskich strażników granicznych wzięło udział w pięciu misjach w Macedonii. Szósta zmiana (30 funkcjonariuszy) udała się do tego kraju 2 października – powrót do kraju zaplanowany został na 31 października. W 2017 roku przewidziana jest jeszcze jedna misja, która potrwa od 1 listopada do 3 grudnia – weźmie w niej udział kolejna grupa 30 funkcjonariuszy SG.

Podczas misji zagranicznych do zadań polskich strażników granicznych należy głównie wykonywanie czynności związanych z rejestracją wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, badanie autentyczności dokumentów i zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi.

Przypominamy, że 25 września minister Mariusz Błaszczak spotkał się w Lubaniu ze strażnikami biorącymi udział w misjach w Macedonii. Szef MSWiA nagrodził funkcjonariuszy, którzy wrócili z misji i przekazał dodatkowy sprzęt medyczny kolejnej grupie, która udała się na misję 2 października. Więcej o wizycie w Lubaniu pod adresem:

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16558,Kolejna-grupa-polskich-straznikow-granicznych-wyjezdza-do-Macedonii.html

Mapa serwisu