Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 29.11.2017

Trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa na imprezach sportowych

posiedzenie rady BIS

Stan bezpieczeństwa na meczach piłkarskich był głównym tematem środowego posiedzenia, Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w MSWiA. Spotkanie poprowadził Minister Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w MSWiA i przewodniczący Rady BIS.

Członkowie Rady zajęli się przede wszystkim analizą stanu bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej niższych klas rozgrywkowych oraz omówieniem efektów wcześniejszych działań na terenie województwa mazowieckiego. Jednym z nich jest przyjęcie przez kilkadziesiąt mazowieckich samorządów opracowanego przez ekspertów BIS regulamin meczu piłkarskiego, który nie jest imprezą masową. Rada planuje promować dobre praktyki z województwa mazowieckiego również w innych regionach kraju, a także powołać zespoły robocze zajmujące się m.in. bezpieczeństwem na halach sportowych i na trasach przejazdu kibiców.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych powstała w 2008 roku. Do jej głównych zadań należy m.in. opracowywanie rozwiązań systemowych, które pomogą poprawić bezpieczeństwo imprez sportowych, opiniowaniem projektów aktów prawnych w tym zakresie, analizą naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi oraz oceną działań podejmowanych przez służby i instytucje, w tym związanych z przygotowaniem dużych imprez sportowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Jan Widera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gen. bryg. Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele  Polskiej Agencji Antydopingowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecni byli także reprezentanci Policji, ABW oraz organizacji sportowych.

  • Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
    Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
  • Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
    Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
  • Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
    Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych

Mapa serwisu