Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.12.2017

Współpraca Policji ze strażami gminnymi i miejskimi

Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi

W środę (13 grudnia 2017 r.) Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczył posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Uczestnicy spotkania omówili rekomendacje zmian w prawie opracowane przez grupy robocze powołane w ramach Zespołu. Zapoznali się też z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędziem współpracy Policji i straży gminnych oraz przedyskutowali główne założenia nowej unijnej koncepcji ochrony danych osobowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez straże gminne.

Wiceminister Jarosław Zieliński zwrócił uwagę na duży potencjał straży gminnych i miejskich. - Aby był on w pełni wykorzystany, potrzebne są odpowiednie ramy prawne, ale też współdziałanie z partnerami takimi jak Policja, przede wszystkim na szczeblu lokalnym – podkreślił. Wiceszef MSWiA zachęcił również  do bardziej intensywnej wymiany informacji pomiędzy Policją a strażami gminnymi oraz do organizowania wspólnych spotkań konsultacyjnych.

Do zadań Zespołu należy między innymi rekomendowanie nowych kierunków współpracy  pomiędzy Policją a strażami gminnymi i miejskimi oraz przygotowywanie propozycji zmian prawnych w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli m.in. nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także przedstawiciele samorządów reprezentujący jednostki straży gminnych i miejskich oraz związki zawodowe straży.

 • Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi
  Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi #2
 • Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi
  Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi #3
 • Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi
  Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi #4
 • Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi
  Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi #5
 • Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi
  Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi #6
 • Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi
  Posiedzenie zespołu ds. współpracy ze strażami gminnymi #7

Mapa serwisu