Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 06.02.2018

Powołano zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wręczył akty powołania na zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Markowi Ślizakowi oraz podinsp. Mirosławowi Pasternemu.

Nowi wiceszefowie Biura otrzymali podpisane przez ministra Joachima Brudzińskiego akty powołania w obecności mł. insp. Roberta Stachery, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Andrzeja Sprychy, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Powołanie zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji stanowi kolejny etap wdrażania nowych narzędzi nadzoru Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad podległymi służbami. Biura Spraw Wewnętrznych, które działały dotychczas w Komendach Głównych Policji i Straży, Granicznej stały się obecnie samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach tych służb. Obok Biura Nadzoru Wewnętrznego (BNW), będą one stanowiły jeden z komponentów nadzoru sprawowanego przez Ministra. Będą również współpracowały z BNW przy ujawnianiu nieprawidłowości w pracy służb podległych Ministrowi, w tym przypadków łamania prawa, czy naruszania etyki zawodowej.

  • Powołano zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji
  • Powołano zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji
  • Powołano zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Mapa serwisu