Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.02.2018

Narada z wojewodami w MSWiA

W czwartek (15 lutego br.) szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wiceminister Paweł Szefernaker przewodniczyli naradzie z wojewodami.

Tematem narady były sprawy bieżące. Szefowie resortów: zdrowia, infrastruktury, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawili również informacje dotyczące realizowanych projektów, w których ważną rolę będą pełnić wojewodowie. Omówiono m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

W naradzie wzięli udział m.in. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Mariusz Kamiński, minister – koordynator służb specjalnych, Marek Suski, szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów, wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji: Jarosław Zieliński oraz Renata Szczęch, a także Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

  • Narada z wojewodami w MSWiA
  • Narada z wojewodami w MSWiA
  • Narada z wojewodami w MSWiA

Mapa serwisu