Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.02.2018

Do 19 lutego wydłużony został termin naboru na komisarzy wyborczych

Do poniedziałku (19 lutego br.) został przedłużony termin, w którym kandydaci na komisarzy wyborczych mogą przesyłać wypełnione kwestionariusze elektroniczne do MSWiA.

Decyzja ta wynika z dużego zainteresowania kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych. Do tej pory do MSWiA wpłynęło 240 kwestionariuszy. Wydłużenie terminu sprawi, że więcej chętnych do pełnienia tej funkcji będzie mogło złożyć niezbędne dokumenty. To z kolei pozwoli wyłonić osoby, które mają najlepsze kwalifikacje i dają rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego.

Nie ulega zmianie termin nadsyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną (do 21 lutego). Niezmieniony pozostaje też termin składania aplikacji przez sędziów – kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych (do 26 lutego).

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Więcej informacji na temat procedury rekrutacyjnej znajduje się tutaj

Mapa serwisu