Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.02.2018

Szef MSWiA przedstawił kandydatów na Szefa KBW

Na podstawie art. 190 par. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawił Wojciechowi Hermelińskiemu, przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, troje kandydatów na stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Wśród kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA znaleźli się:

- Magdalena Pietrzak – urzędnik, wieloletnia sekretarz Powiatu Łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice;

- Mirosław Sanek – obecnie zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- Paweł Szrot – urzędnik, obecnie wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Wszyscy kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej. Każdy z nich posiada wykształcenie prawnicze. Wskazane osoby posiadają doświadczenie zawodowe predestynujące do objęcia funkcji zaufania publicznego i dają rękojmię rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego.

Kandydaci przedstawili zaświadczenie o niekaralności, złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywne opinie Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W ocenie szefa MSWiA kandydatury przedstawione Państwowej Komisji Wyborczej pozwolą na sprawne i terminowe powołanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego, który niezwłocznie włączy się w działania mające na celu przeprowadzenie procesu wyborczego. Zgodnie z procedurą PKW wybiera Szefa KBW spośród kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA.

Mapa serwisu