Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.02.2018

Oświadczenie MSWiA ws. stadionu Gwardii

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami niektórych portali, jakoby MSWiA zamierzało zbudować polski Pentagon na terenie stadionu Gwardii w Warszawie, informujemy, że ministerstwo nie uczestniczy w procesie przekazywania działki gruntu, na którym zlokalizowany jest stadion WKS Gwardia. Wyodrębniona geodezyjnie działka nr 5/8 z obrębu 1-01-15 o powierzchni 7,2671 ha jest przedmiotem postępowania administracyjnego z wniosku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (złożonego w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa) o przejęcie jej w trwały zarząd ABW.

Mapa serwisu