Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 15.03.2001

Pomoc Polski ofiarom powodzi na Zakarpaciu.

Lekarstwa, odzież, koce, środki dezynfekujące oraz pieniądze zostaną przekazane przez Polskę ofiarom powodzi na Ukrainie w Obwodzie Zakarpackim - tak ustalono na czwartkowym spotkaniu w MSWiA, w którym wzięli udział przedstawiciele służb podległych szefowi resortu oraz organizacji pozarządowych.
Wczoraj wieczorem ambasador Ukrainy w Polsce Pan Dmytro Pawłyczko zwrócił się do Marka Biernackiego, szefa resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie pomocy humanitarnej dla ofiar powodzi na Ukrainie. Minister natychmiast polecił udzielić takiej pomocy.
W czwartek w MSWiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Akcji Humanitarnej, Caritasu, Polskiej Misji Medycznej, Obrony Cywilnej Kraju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rząd Polski wraz z organizacjami pozarządowymi ma w najbliższych dniach przekazać na Ukrainę odzież, koce, lekarstwa, środki dezynfekujące oraz uruchomić niezbędne środki z rezerwy budżetu państwa przeznaczone na niesienie pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych.
Transport, który organizuje OCK wyjedzie na Ukrainę najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych dni.
W październiku zeszłego roku w ramach Partnerstwa dla Pokoju na Ukrainie dokładnie w rejonie w którym wystąpiła tegoroczna powódź przeprowadzono natowskie ćwiczenia w niesieniu pomocy humanitarnej. Doświadczenia wtedy uzyskane są obecnie bardzo przydatne w koordynacji i niesieniu pomocy na terenie Zakarpacia.
Również w czwartek Marek Biernacki polecił, aby w Lizbonie w ramach pilotażowego, programu NATO mającego na celu monitorowanie i zapobieganie powodziom na Zakarpaciu, Przekazać środki finansowe oraz propozycję szkoleń dla ratowników Ukraińskich w polskich ośrodkach dydaktycznych zajmujących się problematyką ratownictwa.
W czasie tegorocznej powodzi na Ukrainie ewakuowano ponad 7 tys. Mieszkańców. Ponad 2 tys. domów znalazło się pod wodą.

Mapa serwisu