Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.07.2006

CEPiK wspomaga służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego

W ramach rozwoju systemu informatycznego CEPiK, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyło prace nad uruchomieniem usługi udostępniania danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, strażom miejskim i gminnym oraz komornikom, z wykorzystaniem sieci Internet.

Dzięki temu rozwiązaniu dane ewidencyjne dostępne będą dla zainteresowanych podmiotów znacznie szybciej niż do tej pory. Obecnie pozyskiwanie informacji przez straże miejskie i gminne oraz komorników trwa ok. 30 dni. Udostępnienie nowego kanału przekazu informacji skróci ten czas do kilkunastu godzin. W ramach przeprowadzonego pilotażu nowego oprogramowania w ciągu jednego miesiąca system centralny udzielił strażnikom miejskim kilkanaście tysięcy odpowiedzi.

Szybki, internetowy dostęp do danych ewidencyjnych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez umożliwienie efektywnego odnalezienia sprawców wykroczeń drogowych, dzięki niezwłocznej identyfikacji pojazdu, jego właściciela i kierującego. Przyśpieszenie udostępniania danych komornikom powinno wpłynąć na poprawę efektywności ich pracy, a w konsekwencji na poprawę ściągalności wierzytelności. Są to elementy polityki rządu zmierzającej do podniesienia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Zainteresowane podmioty, które chcą uzyskać zgodę na dostęp do danych ewidencyjnych za pośrednictwem Portalu Internetowego CEPiK prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej www.cepik.gov.pl

Mapa serwisu