Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 23.11.2006

Wicepremier Ludwik Dorn z wizytą w Bratysławie

23 listopada 2006r. Ludwik Dorn, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odbył w Bratysławie wizytę na zaproszenie Pana Roberta Kaliňáka, Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej.

Premier R. Kaliňák rozpoczął spotkanie o złożenia kondolencji na ręce Premiera L. Dorna w związku z katastrofą w kopalni w Rudzie Śląskiej.
Obie strony podkreśliły bardzo dobrą współpracę policji oraz działalność Polsko-Słowackiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej.
Za priorytetowe uznano przystąpienie nowych państw członkowskich UE do obszaru Schengen w 2007r. Zgodzono się, że portugalska inicjatywa budowy systemu SISone4All jest obecnie jedynym środkiem w celu osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.
Wskazano na konieczność pogłębionej współpracy służb obu krajów również po przystąpieniu do strefy Schengen.
Ponadto, Premier L. Dorn poinformował o przebiegu spotkania Grupy G6, które odbyło się w październiku br. w Stratford-upon-Avon oraz uzyskał zapewnienie Premiera R. Kaliňáka o słowackim poparciu dla polskiego zaangażowania w rejonie Bałkanów Zachodnich. 
Premier L. Dorn miał również okazję rozmowy z Vladimirem Palko, posłem do słowackiej Rady Narodowej i byłym Ministrem Spraw Wewnętrznych RS. 

  • Od lewej: Wicepremier Ludwik Dorn oraz Wicepremier Robert Kaliňáka, Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej
  • Rozmowy plenarne

Mapa serwisu