Wymień dowód osobisty - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 23.05.2007

Wymień dowód osobisty

Książeczkowe dowody osobiste straciły ważność z dniem 31 marca 2008 r.

Zdecydowana większość obywateli ma już nowy dowód osobisty.

W kwietniu 2007 r. do wymiany pozostawało około 10 mln książeczkowych dowodów osobistych. Na skutek szeroko zakrojonej akcji wymiany dowodów osobistych, podjętej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do końca 2007 r. wymiany książeczkowego dowodu osobistego dokonało około 8 mln obywateli.

W ramach akcji organy administracji publicznej podejmowały następujące działania:

  • organizowały przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w terenie, poza siedzibami urzędów, w miejscach dogodnych dla obywateli, jak również w niedziele i dni wolne od pracy, po mszach świętych lub w trakcie lokalnych uroczystości;
  • zapewniały dowóz obywateli do miejsc przyjmowania wniosków oraz możliwość wykonania na miejscu fotografii do dowodu;
  • zapewniały pomoc urzędników w wypełnianiu wniosków oraz - w razie potrzeby - pomoc w kompletowaniu odpisów aktów stanu cywilnego stanowiących załącznik do wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  • zapewniały możliwość przyjęcia dokumentów od osób niepełnosprawnych i chorych w miejscu ich zamieszkania;
  • wyznaczały dodatkowe godziny pracy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dziękuje wszystkim, którzy mimo przejściowych dolegliwości wynikających z kolejek w urzędach, nie zniechęcili się i złożyli wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Na dzień 31 marca 2008 r. pozostało do wymiany według szacunkowych danych ok. 270 tys. książeczkowych dowodów osobistych. Przypominamy, iż bez ważnego dowodu każdy obywatel napotka trudności w załatwianiu codziennych spraw. Dlatego w dalszym ciągu bardzo zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego. Czas potrzebny na wymianę starego dowodu osobistego wynosi ok. 30 dni.

Więcej w działach:

Mapa serwisu