Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.12.2007

Zakończenie Konkursu na najlepszą pracą magisterską z zakresu bezpieczeństwa powszechnego

W dniu 17 grudnia 2007 r. Pan Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MSWiA, uroczyście podsumował konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Celem Konkursu było podjęcie działań zmierzających do upowszechniania tematyki bezpieczeństwa, zainteresowania młodych ludzi, a także forum akademickiego zagadnieniami z tej dziedziny, a w dalszej konsekwencji większego zainteresowania społeczeństwa szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa.

Członkowie jury i zaproszeni goście wyrazili swoje uznanie dla młodych magistrów i ich fascynacji tematyką bezpieczeństwa powszechnego. Wszystkie prace, które zostały zgłoszone na konkurs, zostały bardzo wysoko ocenione na uczelniach i obronione z wysokimi notami. Wszystkie prace magisterskie były napisane i obronione w roku akademickim 2006/2007.

Jury wszystkie zgłoszone prace oceniło pozytywnie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i za odwagę startowania w konkursie.

Laureaci konkursu:

  • Pan Grzegorz Beniuk - Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Sytuacja kryzysowa jako wyzwanie dla organów publicznych w państwie (przykład Polski),
  • Pani Agnieszka Wójcik - Politechnika Krakowska, temat pracy: Bezpieczeństwo portów lotniczych w świetle przepisów międzynarodowych,
  • Pani Estera Żerek - Uniwersytet Łódzki, temat pracy: Obrona cywilna. Zagadnienia administracyjno-prawne.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu!

Mapa serwisu