Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 17.01.2008

Nowy Komendant Główny Straży Granicznej

Prezes Rady Ministrów na wniosek wicepremiera i Ministra SWiA Grzegorza Schetyny powołał na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej mjr. Leszka Elasa.

Mjr Leszek Elas urodził się w 1957 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję Dyrektora Biura Dochodzeniowo- Śledczego KG SG.

Nominację wręczył podczas Odprawy Rocznej Kadry Kierowniczej SG Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki.

Mapa serwisu