Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.07.2008

Pamięć o Nich będzie zawsze żywa – inauguracja obchodów Święta Policji

W dn. 25 lipca 2008 r. rozpoczęły się uroczystości związane ze świętem polskich policjantów i pracowników cywilnych Policji. Wzięli w nich udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki, Komendant Główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk, kierownictwo KGP oraz zaproszeni goście, a wśród nich rodziny i bliscy funkcjonariuszy poległych na służbie.

W Komendzie Głównej Policji oddano hołd policjantom, którzy strzegąc bezpieczeństwa obywateli złożyli największą ofiarę – ofiarę z życia. W geście upamiętnienia sześciu zmarłych funkcjonariuszy wpisano ich nazwiska do specjalnej Księgi Pamięci. Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk oraz Minister Adam Rapacki podkreślili, że śmierć policjantów nie była daremna, a ich bohaterstwo i poświęcenie zapisało się chlubnie na kartach historii polskiej Policji.

Pod Tablicą Pamięci złożone zostały kwiaty, a w intencji zmarłych stróżów prawa i porządku publicznego modlił się Naczelny Kapelan Policji, ksiądz prałat płk Sławomir Żarski.

Uroczyste złożenie wieńca pod Obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” poprzedziło ostatni punkt obchodów w KGP, jakim było spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami poległych policjantów, których nazwiska uwieczniono w Księdze Pamięci.

W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyli też przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, duszpasterstwa Policji, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939, Federacji Rodzin Katyńskich oraz reprezentanci stowarzyszeń emerytów i rencistów policyjnych.

Ważną inicjatywą doskonale wpisującą się w rozpoczęte dziś obchody Święta Policji jest również przyjęcie przez Sejm RP uchwały w sprawie uczczenia Pamięci Funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP. Ten długo oczekiwany dokument odczytany dziś przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w obecności Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka, przedstawicieli oficerów Policji i stowarzyszenia "Warszawskiej Rodziny Policyjnej 1939r.", spotkał się z uznaniem rodzin pomordowanych przez NKWD oficerów Policji oraz całego środowiska policyjnego.

Mapa serwisu