Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 10.08.2008

- Ochrona obywateli polskich przebywających w Gruzji – MSWiA i operatorzy sieci komórkowych informują o możliwości ewakuacji

Ze względu na możliwość zagrożenia życia i zdrowia polskich obywateli przebywających w objętej działaniami wojennymi Gruzji trwa ewakuacja Polaków aktualnie tam przebywających, koordynowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W celu umożliwienia ewakuacji jak największej liczbie Polaków, na prośbę MSWiA wykorzystano możliwości, jakie stwarzają sieci GSM. W wyniku wspólnych działań MSWiA oraz polskich operatorów telefonii komórkowej, biorąc pod uwagę sytuację wyższej konieczności, do abonentów tych sieci na terenie Gruzji zostały wysłane następujące SMS ALARMOWE:

"POLACY ZAINTERESOWANI EWAKUACJA ZGLASZAJA SIE W AMB. POL. W TBILISI (BR ZUBALASZWILI 19) DNIA 10 BM. O GODZ 8.00, Z OKOLIC BATUMI NA GRANICE Z TURCJA W SARPI."

"Ambasada w Tbilisi tel: +995 95 337 006, +995 99 701 279, +995 91 228 554, Konsul na granicy w Sarpi +905326960550"

Dzięki działaniom operatorów i MSWiA możliwe zostało także oszacowanie liczby osób do ewakuowania, a także poinformowanie ich o możliwości ewakuacji.

Kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji dziękuje operatorom za szybko podjęte działania i skuteczną współpracę.