Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 02 grudnia 2008

Porozumienie dotyczące wspólnych szkoleń Policji i jednostki GROM podpisane!

W dniu 2 grudnia 2008 r. Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan Adam Rapacki uczestniczył w uroczystym podpisaniu Porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji gen. insp. Andrzejem Matejukiem a Dowódcą Jednostki Wojskowej JW. 2305 płk Dariuszem Zawadką.

Na mocy zawartego Porozumienia Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA) Komendy Głównej Policji i GROM, każda jednostka w ramach swoich kompetencji i zakresu działania, będą prowadzić wspólne przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym. Szkolenia będą okazją do wymiany doświadczeń zdobytych zwłaszcza poza granicami kraju przez żołnierzy GROM, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzenia operacji specjalnych i misji antyterrorystycznych z funkcjonariuszami BOA, odpowiedzialnymi za fizyczną likwidację zagrożeń o podłożu terrorystycznym w kraju.

W ramach zawartego porozumienia prowadzone będą m.in. zajęcia z zakresu rozpoznawania i neutralizowania ładunków wybuchowych, negocjacji kryzysowych, doskonalenia psychologów, a także analizy kryminalnej. Wspólna inicjatywa Policji i wojska przewiduje także szkolenia przewodników psów i tresury psów bojowych oraz przewodników psów i tresury psów w celu wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Porozumienie gwarantuje również poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w wykorzystywaniu technik wysokościowych w działaniach kontrterrorystycznych i strzelectwie wyborowym.

Doświadczenia innych krajów, takie jak niedawne tragiczne wydarzenia w Bombaju, a także zaangażowanie Polski w politykę międzynarodową powoduje, że choć na dziś nie ma żadnych niepokojących informacji, polskie służby muszą być przygotowane do reagowania i efektywnej współpracy oraz w razie potrzeby podjęcia natychmiastowych działań.

Mapa serwisu