Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 16.04.2009

Pożar w Kamieniu Pomorskim. Konferencja prasowa Wicepremiera Grzegorza Schetyny

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa poświęcona raportowi w sprawie działań ratowniczych oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektu, który uległ spaleniu w Kamieniu Pomorskim.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Pan Grzegorz Schetyna – Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Pan nadbrygadier Janusz Skulich - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Marcin Zydorowicz – Wojewoda Zachodniopomorski oraz Pan gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji.
- Zgodnie z tym co obiecałem Państwu w poniedziałek, dzisiaj przedstawiamy wstępny raport dotyczący działań ratowniczych oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektu w Kamieniu Pomorskim – powiedział m.in. szef MSWiA – Raport siłą rzeczy pisany był bardzo szybko, ale chcieliśmy jak najszybciej przedstawić podstawowe informacje dotyczące tragedii w Kamieniu Pomorskim.

Nadbrygadier Janusz Skulich, szef zespołu powołanego przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej przedstawił szczegółową relację z kluczowych, pierwszych siedmiu minut akcji ratowniczej, prezentując schemat akcji ratowniczej z zaznaczonymi na planie budynku działaniami strażaków.
Pierwsze zgłoszenie dotarło do PSP o godz. 0:32 od jednego z mieszkańców. O godz. 0:34 kolejne zgłoszenie odbiera Policja, o godz. 0:35 następne zgłoszenie trafia do państwowego ratownictwa medycznego. – relacjonował Zastępca Szefa PSP. Jednak pożar rozpoczął się znacznie wcześniej. Komisja ustaliła m.in. zgodnie z relacją jednego z świadków, który widział ogień w oknach budynku już o godz. 0:15. Świadek nie zawiadomił straży pożarnej, był przekonany, że pożar jest tak duży, „że już ktoś zadzwonił”.
Pierwsi strażacy znaleźli się na miejscu już o godz. 0:36. Cały budynek był w ogniu. W ciągu kolejnych siedmiu minut zostało zaalarmowanych 15 jednostek straży pożarnej.

W trakcie konferencji pokazano m.in. zdjęcia pojazdów uczestniczących w akcji ratowniczej wyposażonych w drabiny, które zostały użyte do ewakuacji poszkodowanych, wbrew pojawiającym się zarzutom o nieumiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu.

Zdaniem nadbrygadiera Skulicha system alarmowania służb ratowniczych zadziałał błyskawicznie, bez zbędnej zwłoki.

Dokładny przebieg pożaru zostanie odtworzony za pomocą systemu symulacyjnego.

Bardziej szczegółowe analizy zostaną przedstawione w raporcie głównym do 31 maja 2009 r.

Główne wnioski z raportu przedstawił Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz. Zdaniem nabrygadiera Leśniakiewicza budynek socjalny w Kamieniu Pomorskim nie spełniał podstawowych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a na rozwój pożaru wpłynęły elementy łatwopalne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych. O skutkach tragedii zdecydowało też zbyt późne powiadomienie służb ratowniczych. Jednak pomimo trudnej sytuacji akcję prowadzono w sposób prawidłowy, z narażeniem życia ratowników, a szybkie rozdysponowanie służb krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz zdecydowane działania strażaków przyczyniły się do uratowania wielu osób. Akcja ratownicza była bardzo szybka i sprawna niestety nie było możliwości uratowania większej liczby osób.

Minister Grzegorz Schetyna zapowiedział ustalenie osób i instytucji odpowiedzialnych za stan budynku.
- Odpowiemy na pytanie czy nadzór budowlany spełniał swoją funkcję – zapewnił szef MSWiA – Potrzebujemy czasu, żeby opracować systemowe rozwiązania, które zapobiegną tego typu tragediom w przyszłości. Chcemy też wiedzieć jak wygląda sytuacja w całym kraju.

Minister Schetyna poinformował także o rozpoczętych kontrolach i inwentaryzacji obiektów socjalnych w Polsce.

O trwającej wciąż identyfikacji ofiar poinformował gen. insp. Andrzej Matejuk.
- Dzisiaj ok. godz. 3 w nocy zostały zakończone wstępne czynności identyfikacyjne. Na miejscu pożaru odnaleziono 20 ciał i 4 szczątki ludzkie, których stan nie daje jednoznacznej odpowiedzi czy pochodzą od jednej czy kilku ofiar. Stopień spalenia jest bardzo duży.

Wojewoda Zachodniopomorski zapowiedział jak najszybszą budowę nowego hotelu.
- Został już wybrany grunt pod inwestycję, trwają prace geologiczne, ustalamy harmonogram prac. Jesteśmy bardzo zdeterminowani i mam nadzieję, że budowa rozpocznie się latem. – zapewnił Marcin Zydorowicz.