Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.09.2010

Awanse dla strażaków gaszących pożary w Rosji

Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się ze strażakami z województwa podlaskiego, którzy w sierpniu gasili pożary lasów w Rosji. Funkcjonariusze PSP otrzymali awanse i medale resortowe. W spotkaniu wziął udział także gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP.

Strażacy otrzymali awanse na wyższy stopień służbowy oraz medale MSWiA „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Jerzy Miller szef MSWiA wręczył 10 awansów oficerskich (3 na młodszego brygadiera, 3 na starszego kapitana, 4 na kapitana). Gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP przyznał 5 awansów aspiranckich i 13 awansów podoficerskich. Odznaki resortowe otrzymało 6 funkcjonariuszy PSP.

Podczas uroczystości zostały także wręczone awanse dla strażaków uczestniczących w działaniach przeciwpowodziowych w okresie maja i czerwca 2010 roku.

W spotkaniu wzięli udział również między innymi Maciej Żywno wojewoda podlaski oraz kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego. Spotkanie ze strażakami odbyło się 23 września br. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku.

Wcześniej, 13 września br. szef MSWiA spotkał się ze strażakami z województw: mazowieckiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania funkcjonariusze PSP otrzymali od ministra Jerzego Millera awanse na wyższe stopnie służbowe. 18 strażaków otrzymało nominację w randze podoficera, a 4 kolejnych w randze aspiranta.W akcji gaszenia pożarów w Rosji brali udział strażacy z Mazowsza, Śląska, Opolszczyzny, Lubelszczyzny, Podlasia, województw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy wyjechali do Rosji 7 sierpnia br., do kraju powrócili 21 sierpnia br.

Strażacy z PSP pomagali rosyjskim ratownikom m.in. w gaszeniu pożarów lasów i torfowisk w rejonie Spas-Klepiki, w obwodzie Riazań. Strażacy zapobiegali również rozprzestrzenieniu się pożaru na tereny sąsiednie. Uczestniczyli w akcji gaśniczej m.in. w miejscowości Lunkino, Balon, Malinowka i Riabinowka. Pomagali także miejscowej ludności, dowożąc wodę.  

Obok polskich strażaków rosyjskim ratownikom pomagali strażacy m.in. z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Łotwy i Ukrainy.

Podczas gaszenia pożarów w Rosji panowały bardzo ciężkie warunki: wysoka temperatura (dochodząca nawet do 42 st. C).

Obszar pożaru, który na miejscu akcji gasili polscy strażacy obejmował około 36 km, o powierzchni 3580 ha.

Rosyjskie władze podziękowały polskim strażakom za pomoc w akcji. Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych wręczyło polskim strażakom resortowe medale.

Mapa serwisu