„Nie” dla dopalaczy - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.10.2010

„Nie” dla dopalaczy

Do 8 października br. zamknięto ponad 1100 obiektów zajmujących się handlem lub produkcją dopalaczy. Decyzje dostarczane są także właścicielom witryn internetowych, za pośrednictwem, których prowadzony jest handlem tymi środkami.

Policja jako służba podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do likwidacji tego procederu. Sprawdzany jest każdy sygnał o sklepach i punktach gdzie dostępne są dopalacze. Policjanci zwracają uwagę na to czy prawo jest przestrzegane.

Akcja trwa nadal i będzie kontynuowana. Ewa Kopacz minister zdrowia i gen. insp. Andrzej Matejuk Komendant Główny Policji zawarli porozumienie, na mocy którego policja otrzymuje informacje o osobach, które trafiły do placówek szpitalnych na skutek zatrucia tzw. dopalaczami.

5 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożonego przez ministra zdrowia. Projekt ma zakazać handlu dopalaczami oraz wprowadzić zakaz reklamy i promocji środków spożywczych poprzez sugerowanie, że mają one właściwości środków psychotropowych lub odurzających. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 8 października br.

Premier Donald Tusk podjął decyzję o radykalnym i zdecydowanym rozwiązaniu problemu związanego ze sprzedażą i produkcją dopalaczy. Natychmiast przystąpiono do działań. Premier powołał specjalny rządowy zespół, w skład którego wchodzą: Ewa Kopacz minister zdrowia, Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Krzysztof Kwiatkowski minister sprawiedliwości.
 

Mapa serwisu